ag捕鱼的产品展示
product display
ag捕鱼的产品展示您现在的位置: 捕鱼娱乐平台首页 > ag捕鱼的产品展示 > > 编码器 >询价就找上海翊霈洪耀 twk编码器crd58-4096-r-4096-c2-z01/zd-p3

询价就找上海翊霈洪耀 twk编码器crd58-ag捕鱼

产品时间:2017-11-06

简要描述:

1、我们分公司在德国,为您提供100%原装品!
2、只要是欧盟国家的产品,我们都为您询价并采购!
:洪耀

啾啾
询价就找上海翊霈洪耀 twk编码器crd58-4096-r-4096-c2-z01/zd-p3l4-01

  上海翊霈工业控制设备有限公司为您竭诚服务,产品主要有编码器、传感器、电子尺、控制板、测速电机、直流电机、检测器、控制器、电路板、模块、开关、气缸、电容、安全继电器、阀门定位器、比例放大板、高压发生器、马达、轴承等等都有非常好的优势,欢迎各位新老客户来电详询!

   (*的报价速度 优惠的价格 100%原装品)

          

   我们需要的仅仅是品牌和型号,欢迎您随时来询价,竭诚为您服务!!!

 

               :洪耀

 

               (早八点--晚六点)

    

             

 

              啾啾

 

             公司名称:上海翊霈工业控制设备有限公司

 

              地址:上海市浦东新区川图路300弄11幢302室2338121

 

公司目前的优势品牌:

nsd-2799   1f-f37(含插头)
nsd-2798   1f-f27(含插头)
nsd-2797   1f-f17(含插头)
nsd-2796   1f-f45(含插头)
nsd-2795   1f-f43(含插头)
nsd-2794   1f-f41(含插头)
nsd-2793   mre-g64sp101fkb10-g
nsd-2792   mre-wg64sp062fbc
nsd-2791   mre-g256sp062fac
nsd-2790   mre-g-320sp074lkr2-g
nsd-2789   4p-rbt-0102-15
nsd-2788   wr-10b1fa
nsd-2787   wr-10b1
nsd-2786   mre-32sp061 pd5
nsd-2785   vsl-512pwb
nsd-2784   vs-10f-1
nsd-2783   vls-12.8pra14-750sxn
nsd-2782   mre-g64sp097lkr10-g
nsd-2781   ec2000 90046
nsd-2780   4p-s-fg-5m
nsd-2779   vre-p062fal
nsd-2778   4p-rbp-0102-10
nsd-2777   ncv-10nbnmp-s6
nsd-2776   mre-32sp062fbc
nsd-2775   mre-g256sp097lkr20-g
nsd-2774   csa-40*1100-lso-c2.0-a1
nsd-2773   cbb-63*100-pa5-bv0t0jon
nsd-2772   sbb-63*100-tc5-bw0t0j0a1a3
nsd-2771   sbb-63*100-fa5-bv0t0j0n
nsd-2770   sbb-63*100-tc5-by0t0j0a1a3
nsd-2769   nsr81024llc
nsd-2768   vs-t11-00
nsd-2767   csa-20*110-cso-c40a1
nsd-2766   awme 74037 style 2990 v w-1 sc
nsd-2765   vs-p11-00
nsd-2764   csa-20*110-ls110
nsd-2763   rotary switch rs04006ca
nsd-2762   rotary switch rs04008ca
nsd-2761   rs-04006ca rotary switch
nsd-2760   rs-04008ca rotary switch
nsd-276   vre-s062eal
nsd-275   连轴器
nsd-274   4p-rbt-0101-5*个编号nsd-250
nsd-273   ncv-10ngnmp
nsd-271   vls_12.8
nsd-270   vre-p062sbc(f线冲床)
nsd-269   nph-2-s01 serial:1206000015
nsd-268   4p-s-0102-65
nsd-267   vs-10b-vnnp-0-1.1
nsd-267 可变行程 vs-10b-vnnp-0-1.1
nsd-265   ncv-20ngnv2
nsd-264   vl-2pg-ch-s7
nsd-263   vs-5t-1u
nsd-262   vre-p062fbc no:0805219742
nsd-260   vs10b-unn-p-1-n300-s005
nsd-259   vls-1024py800b
nsd-258   vs-d5-t-2
nsd-257   vs-51d 电子凸轮
nsd-256   连轴节 u2f-5s/5s
nsd-255   角向定位模块 abso-pswvs-10ext
nsd-255 角位定位模组角向定位模组 abso-pswvs-10ext
nsd-254   电源vs-2-1d
nsd-253   电缆5p-rbt-0103-2(2m)
nsd-252   电缆 3s-rbt-0102-20(20m)
nsd-251   ncv20nbnlw
nsd-250   ncv20nbnly
nsd-1053   vm-20y
nsd-1052   hb-a6012ap-15
nsd-1051   ve-2ag-s01
nsd-1050   irs-51.2p30d1484p8par20
nsd-1049   vs-5exg-1 03500122
nsd-1048   mre-g320sp063fac
nsd-1047   vs-d5-s1 24vdc
nsd-1046   mre-g256sp0972krb-g
nsd-1046   mre-g256sp0972krb-g
nsd-1046 mre-g256sp0972krb-g
nsd-1045   vm-2ye
nsd-1044   vls-exi8psmnr10
nsd-1043   4p-ep-s-6465-10
nsd-1042   ba-3pexi-p
nsd-1041   4p-s-0140-5
nsd-1040   ncv-20ngnlp-exi
nsd-1039   mre-g256sp097lkr5-g
nsd-1039   mre-g256sp097lkr5-g
nsd-1038   角度显示器ns-b5
nsd-1037   vm-2ag-32
nsd-1036   vs-1an-1-epi-v1pg/
nsd-1035   ba-3p-g/0407000328
nsd-1034   4p-s-0101-10
nsd-1033   vs-1an-1-m2pg-r3
nsd-1032   cz-v21a 颜色传感放大器
nsd-1031   4p-rbt-40m
nsd-1030   vs-5ft-1
nsd-1029   vre-p02-85ac
nsd-1029 vre-p02-85ac
nsd-1028   absocoder vrep062sac
nsd-1027   converter nvc-20nbnvp
nsd-1026   converter nvc-20nbnmp
nsd-1025   mre-g320sp097lkr10-g
nsd-1024   vls-12.8mhp45-110-s075
nsd-1023   mre-g320sp097lkr10-c
nsd-1022   vre-p062-sac
nsd-1021   vs-5ed
nsd-1020   mre-32sp062fac
nsd-1020 mre-32sp062fac
nsd-1019   vs-q62
nsd-1018   vs-c05-3
nsd-1017   vr-p062sac
nsd-1016   vs-5fd-1
nsd-1015   mre-32sp1 097fkr5-g
nsd-1014   vs-q62
nsd-1013   vm-2cc
nsd-1012   ve-2cc
nsd-1011   ncv-20ngnm2
nsd-1010   3s-brt-25
nsd-1009   mre-g640ssp062fal
nsd-1008   4p-s-0102-25
nsd-1007   mre-g320sp062fac
nsd-1006   3p-s-0102-25
nsd-1005   irs-51.2p30d972pbpar20
nsd-1004   nsd-0510/输入100-240vac/
nsd-1003   vs-spd-40s02
nsd-1002   e66085h awm style 2464.800vn-1
nsd-1001   mtd-f6a32-2c
nsd-1000   sbb-80x505-tc5-bvotojoa2
nsd-0999   vm-zdy 行程变换器
nsd-0998   3s-s-9044-150m
nsd-0997   sfcj-40-20-300fa5
nsd-0996   3p-rbt-fg-3  3m电缆
nsd-0995   csa-20*110-lso-c2.0-a1
nsd-0994   csa-40*1200-lbo-c2.0-a1
nsd-0993   vls-12.8pra14-100sxn
nsd-0992   vre-p101kfr10-g
nsd-0991   vls-512pw400b
nsd-0990   vls-512pw40013
nsd-0989   ld-30
nsd-0988   mia-15k/15k
nsd-0987   mre-g320sp062fbc
nsd-0986   vre-p062sav
nsd-0985   vs-q62b(p)-v1r
nsd-0984   vs-5ex-1
nsd-0983   csa-20x75-fa0-s062
nsd-0982   vs-q62
nsd-0981备件vm2k-1
nsd-0981   vm2k-1
nsd-0980   vls-1024pw800
nsd-0979   vls-256pw-200b
nsd-0978   vls-256pw-58b
nsd-0977   s-vs-c06-2m
nsd-0976   vs-5exr-1-s61
nsd-0975   vs-5exr-1-s51 角度器
nsd-0974   mik-15k/15k
nsd-0973   4p-s-8002-10 电缆
nsd-0972   dd-77can 双重传感器
nsd-0971   mre-32sp101fkr10-g
nsd-0970交换器ncv-20ngnvp
nsd-0970   ncv-20ngnvp
nsd-0969   vre-p097fkr10-g  m1a-15k/15k
nsd-0968   vs-10fmt-1
nsd-0968 vs-10fmt-1
nsd-0967   vs-q62b(p)-vir  abs解析器
nsd-0966   mre-g64sp061fkb
nsd-0965   mre-g128sp074lkb-2-g
nsd-0964   mre-g320sp074kb2-g
nsd-0963   vs-6e-edw
nsd-0962   vs-c06-2m
nsd-0962   vs-c06-2m
nsd-0961   vls-8sm20-200fhb2
nsd-0960   ab32nzer
nsd-0959   ncv-20ngn-mp
nsd-0958   m1k-15k/15k
nsd-0957   mre-32sp101fkr5-g
nsd-0956   vs-q62b(p)-m2r
nsd-0955   3p-rbt-0102-6 6m
nsd-0954   vs-5exr-1-s52-net
nsd-0953   vls-12.8mhp-110-s075
nsd-0952   mre-g1280sp101lkb5-g
nsd-0952 mre-g1280sp101lkb5-g
nsd-0951   ab33n
nsd-0950   mre-80sp101lkb5-g
nsd-0950 mre-r1280sp101lkb5-g
nsd-0949   mre-g256sp061fab
nsd-0948   vs-6e-ex
nsd-0947   3p-s-0102-2
nsd-0946   ab33n-m2r
nsd-0945   vre-p061fkb
nsd-0944   sbb-80*600-tc5-bvotojoa1a3
nsd-0943   sensor:mre-32sp062 cable:max s
nsd-0942   vz-2b 控制器
nsd-0941   4p-rbt-fg-5 电缆
nsd-0940   vn-2a-32   sensor:mer-32sp062
nsd-0939   mre-g320ss062fac
nsd-0938   k-vls-12.8pna28-s048-h
nsd-0937   3p-rbt-0102-3
nsd-0936   ncv-20nglw
nsd-0935   ver-p061fkr
nsd-0934   e2em-x15x1
nsd-0933   psku-100r25a
nsd-0932   flt44a/z
nsd-0931   flt44a/flr44a
nsd-0930   mre-g64sp101lkr-g
nsd-0929   vre-p101lkr-g
nsd-0928   mre-32sp101lkr-g
nsd-0927   vre-p061fkr
nsd-0926   vs-5ed-s9
nsd-0925   vm-2b530amp
nsd-0924卷曲vm-3b
nsd-0924   vm-3b
nsd-0923   4p-s-0102-30 30m
nsd-0922   4p-s-0102-35 35m
nsd-0921   4p-rbt-0102-42
nsd-0920   mre32sp061far  
nsd-0919   3p-s0102-10m
nsd-0918   vs-5fx ac110v
nsd-0917   mre-g320ss062fal
nsd-0916   m1a-10s/15k
nsd-0915   vs-q62b-v1r
nsd-0914成对传感器w0711024、 w0711023
nsd-0914   w0711024、 w0711023

 

 

捕鱼软件的联系方式
  • 电话

    13585659243

  • 传真

    021-31576590

在线客服