ag捕鱼的产品展示
product display
related articles
ag捕鱼的产品展示您现在的位置: 捕鱼娱乐平台首页 > ag捕鱼的产品展示 > > 开关 >有问必答翊霈洪耀在线 bedia接近开关cls-20 322286

有问必答翊霈洪耀在线 bedia接近开关cls-ag捕鱼

产品时间:2017-11-06

简要描述:

1、欧洲采购,*,享受欧洲本国价格折扣,成本低!
2、每周从德国拼单发货2-3次,货期有保障, 省运费!
3、产品可修或换,由我公司跟厂家沟通!
4、不易寻找品牌、小金额,我们同样为您采购!
5、只要是欧洲的产品,我们可以为您询价并采购
有问必答翊霈洪耀在线 bedia接近开关cls-20 322286

  上海翊霈工业控制设备有限公司为您竭诚服务,产品主要有编码器、传感器、电子尺、控制板、测速电机、直流电机、检测器、控制器、电路板、模块、开关、气缸、电容、安全继电器、阀门定位器、比例放大板、高压发生器、马达、轴承等等都有非常好的优势,欢迎各位新老客户来电详询!

   (*的报价速度 优惠的价格 100%原装品)

          

   我们需要的仅仅是品牌和型号,欢迎您随时来询价,竭诚为您服务!!!

 

               :洪耀

 

               (早八点--晚六点)

    

             

 

              啾啾

 

             公司名称:上海翊霈工业控制设备有限公司

 

              地址:上海市浦东新区川图路300弄11幢302室2338121

 

公司目前的优势品牌:

nexen        lc70 linear coupling,m5x0.8
nexen        lc150 linear coupling,m6x1.0    
nexen        l-600*facing kit,metric
nexen        l-600*28mm,pilot mt, metric    
nexen        l-600*25mm pm metric loco    
nexen        l-600*1.125,2-3v,08.00 od,hco    
nexen        kit,o-ring and screw    
nexen        key,step,.312/.500 x 02.250
nexen        key,step,.250/.375 x 01.500
nexen        key,step,.188/.250 x 01.375
nexen        key,square,0.750 x 04.062
nexen        key,square,0.251 x 02.000
nexen        key,square,0.250 x 02.000    
nexen        key,square,0.250 x 00.625    
nexen        key,square,0.236 x 01.250
nexen        key,square,0.125 x 00.468    
nexen        key,sq,rd 1 end,0.750 x 06.000
nexen        key,rect,.315 x 0.472 x 01.688
nexen        key,rect,.276 x 0.315 x 01.250
nexen        key,locking,np,fmcbe-875    
nexen        item7 弹簧
nexen        hwcb*repair kit    
nexen        hwcb*bushing,1.750 bore
nexen        hwb*bushing,1.938 bore
nexen        hw*1.875,pilot mount,hco
nexen        hub-friction-disc*s-1000-70mm bore
nexen        hub-disc,friction,qd'sh',t-600
nexen        hub-disc,friction,1.938,s-800    
nexen        hub-disc,friction,1.375,tcb07
nexen        hub-disc,friction,1.375, for 827941
nexen        hub,splined,dpc-13s    
nexen        hub,splined,dpb-13t
nexen        hub,coupling,tl-1615,5h35/tl30
nexen        hub,2.953/75mm bore,5h80p
nexen        hub,2.500 bore,qfe-1150
nexen        hub,2.188 bore,5h70p    
nexen        hub,2.188 bore,4h70
nexen        hub,1.938 bore,xhw
nexen        hub,1.772/45mm bore,5h60psp
nexen        hub,1.750 bore,5h50p-e/tl50a-e    
nexen        hub,1.688 bore,hw
nexen        hub,1.625 bore,xtb-14    
nexen        hub,1.625 bore,h1000
nexen        hub,1.625 bore,cc-800    
nexen        hub,1.439 bore,tl40ac
nexen        hub,1.378/35mm bore,5h45
nexen        hub,1.375 bore,5h40p    
nexen        hub,1.250 bore,4h40    
nexen        hub,1.125 bore,1375
nexen        hub,1.000 bore,tl40a    
nexen        hub,1.000 bore,tl30ac
nexen        hub,1.000 bore,blank,mwcb    
nexen        hub,1.000 bore,4h40p    
nexen        hub,0.875 bore,fw
nexen        hub,0.748/19.00mm,blank,hw    
nexen        hub,0.625 bore,tl10/15a
nexen        hub,0.625 bore,se-100-1
nexen        hub 0.787/20mm bore tl20a
nexen        housing,spring,tse1000
nexen        housing,spring,se-100/200-1    
nexen        housing,sem-700
nexen        housing,fmcbe-875    
nexen        housing,drive unit,1375    
nexen        housing,dpc-11t
nexen        housing,diaphragm,top,'3'diaph
nexen        housing,clutch end,pc-408    
nexen        hose assembly,09.000 lg,pc-408
nexen        h-1000*48mm pilot,nsb
nexen        h1000*42mm bore,pilot mount    
nexen        h1000*1.875,4-3v,06.00 od,spcl
nexen        h1000*1.875,3'b',08.60 pd,hco
nexen        h1000*1.875,3'b',07.40 pd,hco
nexen        guard,housing,fc605/607    
nexen        grease,h-130,14.5 oz tube    
nexen        gasket,nema c    
nexen        gasket,logic,overlap valve
nexen        gasket,fmcbe 625/875,w/integral val
nexen        fwcb*0.875,1-3v grv,04.50 od
nexen        fwb/ 450*guard,brake
nexen        fwb*bushing,1.000 bore    
nexen        fwb*bushing,0.875 bore
nexen        fw/f-450*facing kit,ultra loco
nexen        fw*bushing,0.750 bore
nexen        fmiu-8-42*input unit,42 mm,np
nexen        fmiu-7-28*input unit,28 mm    
nexen        fmce-625 ops*repair kit    
nexen        fmce-1125 ops*repair kit    
nexen        fmcbes-8-42*42 mm-n.p.
nexen        fmcbes-110-14*14 mm-n.p.    
nexen        fmcbes-110-14*14 mm
nexen        fmcbe-875*0.875,spcl    
nexen        fmcbe-7-38*38 mm
nexen        fmcbe-7-28*28 mm-n.p.
nexen        fmcbe-625,locking key,conversion ki
nexen        fmcbe-625*0.625,captive key,spcl    
nexen        fmcbe-1125*1.125    
nexen        fmcb-8-42*facing kit,solid    
nexen        fmcb-130-24*24 mm
nexen        fmc/b-625*guard ring
nexen        flange,drive-adapter,5h50p
nexen        flange,drive,metric,5h30p
nexen        flange,drive,5h70
nexen        flange,drive,5h35p
nexen        flange,drive,5h30p/psp-e    
nexen        flange,bearing,se-500/1000-1    
nexen        fitting,elbow,90 deg,.500 tb
nexen        fitting,conn,release,.156 tb
nexen        fitting,conn,compress, 1/4g
nexen        filter element,ad6224.3-30    
nexen        fc605/607*repair kit
nexen        facing,friction,sbp5
nexen        facing,friction,hco,xhw
nexen        facing,friction,hco,dfe-1150
nexen        f-450*.0875,pilot mount,spcl
nexen        emb-130-24, iec-90, keyed input    
nexen        emb-110-14, iec-71    
nexen        drive flange assy,mtrc,tl    
nexen        drive flange assy,mtrc,5h35psp
nexen        drive flange assy,mtrc,5h30psp
nexen        drive flange assy,5h40psp-e
nexen        drive flange assembly,tl80a/s
nexen        drive flange assembly,5h40psp
nexen        dpc-15t*cap assembly,air union    
nexen        dpc-13t*bushing,2.375
nexen        disc,splined,fmcb-625
nexen        disc,inner,pc-408    
nexen        disc,friction,pc-415
nexen        disc,friction,mw
nexen        disc,friction,dpc-15t
nexen        disc,friction,dap-875s
nexen        disc splined
nexen        disc assembly,drive,dfe-2500
nexen        diaphragm,'k'diaphragm
nexen        diaphragm,1.750 od,dc 1777aa    
nexen        dfe-1150*repair kit
nexen        db*facing kit,spcl    
nexen        dap-625s/875s*foot
nexen        d/qfe-2200*facing kit,hco
nexen        cylinder,tse1000    
nexen        cylinder,tl40a-e    
nexen        cylinder,tl10/15a
nexen        cylinder,pc-415
nexen        cylinder,dfe-1150    
nexen        csb50f.1.250.u.1.2
nexen        collar,shaft,clamping,1.312 id    
nexen        closure,plug,.375 npt/cap,.375
nexen        cc-700*repair kit,hco
nexen        cc-450*bushing,0.750    
nexen        caliper*xtb-1018dr*w/o facings
nexen        bw*coupling,0.500 bore,np
nexen        bulb assembly,mw1200.0-26
nexen        btb-10/12*facing kit,std
nexen        bracket,gauge,a/c cont panel    
nexen        bolt,shoulder,hwb
nexen        bearing,thrust,wshr,2.01-3.00    
nexen        bearing,sle e,s-1007-01    
nexen        bearing,sle e,flg,mb-450s
nexen        bearing,sle e,flg,.44-.57-.50    
nexen        bearing,sle e,aa-0521-02    
nexen        bearing,sle e,0.503/0.753,spc
nexen        bearing,rod end,fr-6
nexen        bearing,ball,6018-2nsl c3
nexen        bearing,ball,6015-2rs1
nexen        bearing,ball,6007-2rs1    
nexen        bearing,ball,6005-2nsl/st
nexen        bearing,ball,217-sff/lo
nexen        bearing,ball,112-ks/lo    
nexen        bearing,ball,109-ksff/lo    
nexen        bearing ball plastic cage
nexen        bd*brake.air/spr actuate. 2.0 bar release.spcl    
nexen        bd*brake,air/spr actuated    
nexen        bd*brake,air/spr actuate,right actr    
nexen        bar,pillow block mounting,mb25    
nexen        bar,extension,dpb-15t    
nexen        b-275*facing kit
nexen        b-275*16 mm bore, pilot mt, nsb
nexen        b-275*0.625,1'a' grv,03.00 pd,
nexen        arm,brake,bd    
nexen        air chamber-piston,hwcb
nexen        air chamber,lw    
nexen        air chamber,hw
nexen        air chamber,fmcb-8    
nexen        air chamber,fmcb-625    
nexen        air chamber,db
nexen        air chamber,bw
nexen        air chamber assembly,w1000
nexen        air chamber assembly,t-800
nexen        adapter plate assembly,mw    
nexen        actuator,rotary,k12-00-450    
nexen        actuator,linear, 660 lbf, 6in.
nexen        910404
nexen        8k*brake,hinge top
nexen        5h80p-1*60mm bore,pilot,metric,nsb    
nexen        5h80p-1*2.750 bore,pilot,spcl
nexen        5h80/tl80*coupling,sgl flex
nexen        5h70p-1*2.188 bore,pilot,spcl
nexen        5h70p-1*1.875 bore,pilot,nsb
nexen        5h70-1*2.188 bore,basic
nexen        5h70-1*1.750 bore,basic,spcl
nexen        5h60psp-e*repair kit,pilot mt
nexen        5h60psp-1*50mm step bore,pilot,mtrc, spcl
nexen        5h60p-e*45mm bore,pilot,metric
nexen        5h60p-1*45mm bore,pilot,metric
nexen        5h60-1*45mm bore,basic,metric
nexen        5h50p-e*1.750 bore,pilot,w/o seal
nexen        5h50p-e*1.375 bore,pilot,nsb
nexen        5h50p-1*50mm bore,pilot,spcl
nexen        5h50p-1*40 mm bore,pilot,nsb
nexen        5h45psp-1*30mm bore,pilot,mtrc
nexen        5h45psp-1*1.125 bore,pilot,spl
nexen        5h45p6p-1*1.500 bore,pilot,spl    
nexen        5h45p-1*40mm bore,pilot,spcl
nexen        5h45p-1*1.500 bore,pilot spcl    
nexen        5h40s*1.250 bore,sprocket    
nexen        5h40psp-1*1.000 bore,pilot,spl
nexen        5h40p-1*30mm bore,pilot,nsb
nexen        5h40p-1*30mm bore,pilot,mtrc,spcl
nexen        5h40p-1*28 mm bore,pilot,metr    
nexen        5h40p-1*1.125 bore,pilot,nsb

 

 

捕鱼软件的联系方式
  • 电话

    13585659243

  • 传真

    021-31576590

在线客服